...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިރިހުއްޓައި ކަށްވަޅަށް ދިއުން
"ދިރިހުއްޓައި ކަށްވަޅަށް ދިއުން" މ.
މަޖާޒު:
ނުއުފުލޭވަރުގެ ބޮޑު ދަރަންޏެއް ބޮލުގައި އެޅުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް މާބޮޑަށް ލަދުގަންނަންޖެހޭ ފަދަކަމެއް ދިމާވުމުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދިރިހުއްޓައި ކަށްވަޅަށް ދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ