...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިރިދެމިވޮޑިގެންވުން
މ.
އަބަދަށް ދެމިވޮޑިގެންވުން.
މިއީ މާތްﷲ އަށް ނިސްބަތްވާ ޚާއްޞަ ސިފަފުޅެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދިރިދެމިވޮޑިގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ