...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިރުނބާކޮޅު
ނ.
ފުރާދުއްވާތަކެތީގެ ކުރީކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނިވަތް . ހަތަރުކަންކަށި . ހުސެންދަރި . ނަރަވެލި . ބަނޑޮފަލި . ބަޅެބޮލާ . ބައްދާވައްގަނޑު . ކަނިކުރެދިބައިން . ކަނެއިއްލާ . ކަންބަރާ . ކުރަފަތް . ކުރަފަތްބުރި . ކުރަފަތްފިލާ . ކެޑެވެއްޓި . ކޮޅުންއެޅުން . ކޮޅުކަނދު . ކޮޅުއުނގުރި . ކޮޅުވަތް . ކޮޅުމާ . ކޮޅުފަލި . ކޯމާށި . އަނބުރައިލުން . އެންވަތް . އެންވަޑިފަލިޔަ . އެއްވަލަކަށްހެދުން . އޮބައިގަތުން . އޮޑިމަތީއޮޑި . ވައިކޮޅުކުރުން . މަތިކަންފިޔަ . މާކާރިއާ . މާގެ . މުލައްގަނޑު . މޮއްކޮޅު . މޯރާދަގަނޑު . ފަށްދަނޑި . ފަނަލާދަނޑި . ފަނާމަތި . ފެންބަތްމަތާ . ފެންކެޑި . ފެންމަތީކުނބު . ފެންފިލާ . ދަށިފަލި . ދައްސޫރަ . ދެރަބަކެޑެ . ދެރުބަކެޑެ . ދެރުބަކެޑެވާހަކަ . ތައު . ތާ . ތިލަގަނޑު . ތިލަގަނޑުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ