...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިރުވައިލުން
މ.
(1) އެއްޗެއް އަރުން އެތެރެ ކޮށްލުން.
(2) މަޖާޒު:
މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ޙަވާލުކޮށްފައި ހުރި އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ އެއްޗެހި ތަކެއްގައި ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮއިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ