...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިރުވުމުގެ ބާރު
ނ.
(1) ޢަމިއްލަ ޒާތުގައި ހުންނަ އުފެދުމުގެ ބާރު.
(2) އާބާދީ އިތުރުވަމުން ދިއުމުގެ ބާރު.
(3) ދަރިމައިވުމުގެ ބާރު.
(4) މިނިހެޔޮވުމުގެ ބާރު.
(5) އަރުން އެތެރެކުރުމުގެ ބާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ