...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިރޭރަހަ
ނ.
މަޢުދަނުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ދިޔާކޮށް ހުންނަ އެއްޗެއް މީގެ ކުލައަކީ ރިހިކުލައެވެ.
މިއީ ވަރަށް ހަލުވި އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުންބަލާ ކަށިގަނޑު . ރަހަ . ރަހަފޮށި . ރަހަލުން . ރަންމަތީލުން . އުނގުލި . ތާމޯމީޓަރ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ