...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިރޭމާލު
ނ.
ދިރޭމުދާ.
މިސާލު:
(ހ) ރުއްގަސް.
(ށ) ގެރިބަކަރިފަދަ ތަކެތި.
(ނ) ވިއްކާ ވިޔަފާރި ކުރަން ގެންގުޅޭ ދިރޭ ތަކެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ