...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިބާޣުކުރުން
މ.
ގެރިބަކަރި ފަދަ ޖަނަވާރުގެ ހަން ބޭހެއް ފަދަ އެއްޗެއްޖަހައިގެން ކުނިފިލުވައި ސާފުކޮށް ތާހިރު ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދިބާޣުކެރުން . ދިބާޣުކެޅައުން . ދިބާޣުކެޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ