...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިއަ
ނ.
ދިޔަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިންދެވުން . ނިދިމަޑު . ނިދިގެއްސުން . ރުޅިއިސްކުރުން . ރުއްގަނޑު . ރޮދިއަޅާސަރަކަ . ރޮދިއޮޅާހަރު . ބަދިހަރު . ބަދިކަނިގަނޑު . ބުންލަބުޑި . ކިރުޅިޔަމަސް . އައުން . އަސްވިއްކިއަސް ލަގަން ނުވިއްކާށެވެ. . އަޖައިބު . އާފުރުން . އިރުވައިވިއްސާރަ . ފޯލި . ދުންލާދޮންކުރުން . ދެއަހެރި . ދެއަހެރިޖެހުން . ދޮންބުރެކި . ތާލި . ލުމަފޯލި . ސަބަބު . ސައްކިރިއަޑާ . ހައިރާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ