...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިއުޅި
ނ.
(1) ފަހާފޮއްޓާއި ހަނާއި، ފޮނުވަތް ފަދަ އެއްޗެހީގައި އެނބުރުމަށްޓަކައި ލައްވައިފައި ހުންނަ ވާފަށް.
(2) މޯޓަރު ބޭނުންކުރާ އެއްޗެހީގައި މޯޓަރާ އެއެއްޗަކާ ގުޅުވާ ފީތާފަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޭވާލިދިގި . ފީތާ . ފޮނުމަތް . ދިއުޅިއެޅުން . ދިއުޅިލުން . ދިވިޅި . ދިވިޅިދިގު . ދެވިޅި . ޓޭންކު . ޗޭނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ