...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިއުޅިލުން
މ.
(1) ހަނާއި ފޮނުވަތް ފަދަ ތަކެތީގެ ދަނޑީގައި ދިއުޅި އޮޅުން.
(2) ފަހާފޮއްޓާއި މޯޓަރުން އަނބުރާ ތަކެތީގެ ދިއުޅި އެޅުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ