...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިއޯގެކުޅި
ނ.
(1) ފިރިހެނުން އަންހެން ހެދުން އަޅައިގެން، ނަށާނެށުން.
(2) ދެޖިންސުގެ މީހުން މަސްހުނިވެގެން ނަހަމަގޮތް ގޮތަށް ނަށާނެށުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ