...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިއްކަންފަތި
ނ.
ރުއްގަލުބޭހަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެއްޔެއް.
މީގެ ފަތް ހުންނަނީ ކަންފަތާ ބައްޓަމަށެވެ.
ވަރަށް ގިނައިން ރުއްރުކުގެ ބުޑުންވެސް މިހެދިފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ