...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިއްކުރުން
މ.
(1) ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް އަނެކަކަށް ފޯރުކުރުން.
(2) އެއްޗެއްގަޔާއި ދުރަށް ކުރިމައްޗަށް ނެރެލުން ނުވަތަ ދަމައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދިއްކެރުން . ދިއްކެޅައުން . ގައިގައި މައްޗަށްއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ