...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިއްކޮށްލުން
މ.
(1) ދިނުމުގެ ލުއިގޮތް.
(2) ފޯރުކޮށްލުން.
(3) އެއްޗެއްގަޔާއި ދުރަށް ކުރިމައްޗަށް ދަމައިލުން ނުވަތަ ނެރެލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޯރުވުން . ދަރައިލުން . ދެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ