...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިއްތުންރޮނޑު
ނ.
(ޏ) ރޮނޑުގެ ބާވަތެއް.
މިބާވަތުގެ ރޮނޑުގެ ތުންގަނޑު އާދައިގެ ރޮނޑުގެ ތުންގަނޑަށްވުރެ ދިގުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ