...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިއްލާ
ނ.
(1) (ގ.) ކުޅަނދިލި.
އމ.
(2) ދިއްލުން މިބަހުގެ އަމުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ބައްތި . ބިގަރު . ބޯރުދޫބައްތި . ކަނދިލި . ކަނިގަނޑު . ކާޅުތުން . އަތްބައްތި . އިސްފިރޭނުސޯބު . ވޮށުފުއް . ވޮށްއަލިވާހިސާބު . ވޮށްގެ . ވޯޓް . ފަސްލޭންބައްތި . ފާނޫޒު . ދިލުން . ދުއްލިސާ . ޓޯޗު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ