...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިއްގާ
ނުންކުރާ ލަކުޑީގެ ބާވަތެއް.
މި ގަހުގައި އަލަނީ ރީނދޫކުލައިގެ މަލެކެވެ.
މީ ވަރަށް ހިޔާ ބޮޑު ގަހެކެވެ.
މީގެލަކުޑި، އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމަށާއި ދަރަށް ބޭނުންކުރެއެވެ.
މީގެވަރަށް ގިނަވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ.
މިސާލު:
(ހ) ފެންދިއްގާ.
(ށ) ވެޔޮދިއްގާ.
(ނ) ކަށިދިއްގާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާވާނާ . ރޯދަމަހުދިއްގާ ގަހަށް ހެދުން. . ބަކަރިއަނގަފާރު . ބަޑާދަނޑި . ކަފަދިއްގާ . ކަސް . ކަސްވާނަ . ކިރުވަކަދަނޑި . ވަކަދަނޑި . ވާނަމައު . ވާނަރޮދަ . ވާނަ . ވާނާ . ވާނާފަތުމަހަ . ވެއުދިއްގައު . މަދަކުރުނަ . މަދަކުރުން . ފިހިގަނޑު . ފެހުރުގުންޑާ . ފެންދިއްގާ . ދިއްގައި . ދިއްގޭ . ދިއްގާ . ދިއްގާމަލުދޮންކަމަނަ . ދިއްގާ ގަސް . ލޮނދިތޮށި . ގަލަގަދި . ގޮޓެވާނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ