...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިއްގާ ގަސް
ނ.
(1) ދިއްގާގަހުގެ ކުރިކުރީގައާއި ފަތްފަތުގެ ތަޑިއާ ގުޅޭ ހިސާބުގައި ފަތުގެކުލައިގައި ގޮށްގަޑުގަޑަށް ތަންތަންކޮޅުއުުފެދި ބޮޑުވެ އެއްވަމުންދާބައްޔެއ.
(2) ބަކަރި އަނގަ ފާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާވާނާ . ލޮނދިތޮށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ