...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިއްޕަތް
ނ.
(1) މަސްދޯނީގެ މެދުވަތާއި ދިއްޕަތްވަތާ ދެމެދުގައި ދިގަށް އޮންނަ މަޅު.
(2) ދިއްޕަތް މަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނެދެލް . ކުއްޕަތްދޮށުވަތް . އަހަފަތެ . މަސްއުނގުރި . ދިއްޕައި . ދިއްޕަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ