...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިއްޖެ
ނ.
ރައީސުންގެ އަނބިއަނބި ކަނބަލުންނާއި ދަރިދަރިކަނބަލުން ނާއި ރަސްރަސްކަލުންގެ އަނބިއަނބި ކަނބަލުންނާއި ދަނރި ދަނރި ކަނބަލުންގެ ޚިދުމަތުގައި އެންމެ އަރިހުގައި ހުންނަވާ އަންހެން މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާޖަތް . ހެވޭ . ހެޔޮ . ހޯ . ހޯހޯ . ބެދުން . އިޖުމާޢު . ވަކިފުއް . ތެލަބަގުޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ