...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިވެހި އޮނު
ނ.
ފީންޏެއްގެ ގޮތަށް ހެދޭ ގަހެހް.
ފީނީގެ ބުޑުން ނިކުންނަ ކޮންމެ ކޯންޏެއް ހެދޭނީ ބަދަލުދަލައިފައި.
އެއްތަނޑި އަކަށެވެ.
ފަތްފޮޅޭނީ ކޯދުބޮޑުވާނެ އެންމެ މައްޗަކަށް ބޮޑުވީމައެވެ.
ކޯދުގެ ތެރޭގައި ބަދަނިވާވާ ގޮތް ފަތް ގަންޑެއްއޮވެއެވެ.
މިއީ، އާންމުކޮށް ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ދޮށީގެ ގޮތުގައި ބޭނުުން ކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގެދޮރުއެޅުމާއި ޒީނެއްތެރިކުރުމުގައިވެސް އޮނު ބޭނުން ކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ