...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިވެހިހެދުން
ނ.
ދިވެހި އަންހެނުން ބޭނުންކުރާ ބޯވަޅުއެޅި ލިބާހާއި ފޭލިނުވަތަ ބޯވަޅުއެޅި ލިބާހާއި ކަނޑިކި ނުވަތަ ނަންބަރ ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ