...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިވެހިކަސްތޫރި
ިއެއްއަޅާ ގަހެއް.
މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް އިސްކޮޅާ ހަމަޔަށް ހެދޭ، ތިންކަތްޕަށް ފަތްހުންނަ ގަހެކެވެ.
ދިވެހި ކަސްތޫރިނ ގަހުގައި އަޅާ އޮށްއޮށުގައި ވަރަށް މީރުވަސްދުވައެވެ.
މިއީ ވަރަށް ގިނައިން ތޮޅިއަޅާ ގަހެކެވެ.
މިއީވަސް ދުއްވުމަށާއި ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ