...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިވެހިއަތަ
ނ.
އަތައިގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ފިތްފިތަށް ހުންނަ އެތެރޭގައި ގިނައޮށްތަކެއް އެކުލެވޭ ފޮނި ރަހަގަދަ މީރު މޭވާއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ