...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިވެހިލިބާސް
ނ.
(1) ދިވެހި އަންހެނުން ލައިއުޅޭ ބޯވަޅުއެޅި ލިބާސް.
(2) ބޯވަޅުއެޅި ލިބާހާއެއްގޮތަށް ފަހައިފައި ހުންނަ ބޯވަޅު ނާޅާ ލިބާސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަންގާޅު ދެރޮނގު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ