...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިވެލި
ނ.
(ޅ) (1) މިޔަރުގެ ކަންފަތް ކައިރީ އުރަހަ.
(2) (ބ،ރ) އެތް ރާކުރާއިރު އެތުގެ ކޮޅުގައި ޖަހާ ފަންކޮޅެއް.
މިހުންނާނީ އިލޮށްޓާއެކު ކައްޗަށް ކަނޑައިލައިފައި ހަރާލެވޭ ގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ