...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިވެސްއަކުރު
ނ.
އެވޭލާ އަކުރުގެ ފަހުން ތާނަ އަކުރުގެ ކުރިން ދިވެހިބަސް ލިޔެއުޅުނު އަކުރު.
މިއަކުރު ލިޔަނީ ވާތުން ކަނާތަށެވެ.
މިއަކުރު ބޭނުން ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ގާތްގަނޑަކަށް 9771މ.
ވަނަަ އަހަރާ ހަމައަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ