...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިމަދިމާ
ނ.
(1) އެކިފަރާތް ފަރާތް.
(2) އެކިތަންތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާޑީ . ވައިއެނބުރުން . ވައިގުޅަ . ފަންނު . ފައިފެޅުން . ފެންއަރުވާވަޑާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ