...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިމާއަށް
ކއ.
(1) ފެންނަގޮތަށް.
(2) ނިވަލެއްނެތްގޮތަށް.
(3) ހާMަޔަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންމޯ . ހައްދު . ހަތްދެސްމަތި . ހާއްޔޯ . ހިމާރަށްގޮވުން . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ނަގޫއެނބުރުން . ނުރަބޮޅު . ރަހާ . ރަންގަނޑު . ރުޅިބޭލުން . ރުޅިބޮކުސަންނެޓި . ރެކުން . ރޯކާޅު . ބަހުންޖެހުން . ބަރުއަޑު . ބަޅުއެނބުރުން . ބޮޑުހާލުރާވަޅި . ބޯނޑިވިކުން . ޅައި . ކަނބުލޭގެ . ކަރުދެމުން . ކަޅިއެޅުން . ކަލަގޮވުން . ކަލޭގެ . ކަލޯ . ކުރިމަތިލުން . ކުޑަނެގުން . ކޫރު . ކޮނޑުކަށިގަނޑު . ކޮބާ . ކޮޅުކުރުން . އަރައިރުންވުން . އައިނާއެޅުން . އިނގިލިމެޅުން . އުދަރެސްލިއުން . އެއްޗެހިގޮވުން . އެމުނުން . އެތިފަހަރުއެއްލުން . ވަށިވަށީންދިނުން . ވައިބޮލަށްއޮބާދިޔުން . ވައިކަންޏަށް ދަތުރުކުރުން . ވައިކޮޅުކުރުން . ވައިއެނބުރުން . ވައިމަތިބޯވުން . ވައްބަހުންޖެހުން . ވައްވައްޖެހުން . ވަފާތު އަރުވައިލުން . ވެރިއްސީ . މަހާއޮޑިޔާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ