...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިމާއަށް ބުނުން
މ.
(ރ) ގާތުގައި ބުނުން.މިސާލު.
އޭނާނުދާވާހަކަ އަހަންނާ ދިމާއަށް ބުނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދިމާއަށް ބުނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ