...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިމާއުނދޯލި
ނ.
އިހުގެ ގޭގޭގައި ދިމާއެނދު ހުންނަ ތަނުގައި ހުންނަ އުނދޯލި.
މިއީ ތޭރިޖަަހައި ފަޑިއަޅައިފައި ހުންނަ އުނދޯއްޔެކެވެ.
މި އޮނދޯލީގައި ކުނާއަޅައި ދެކޮޅު ދެ ކަންނެޔޮ ބިއްދޮށުގައި ކަންކޭލެއް އޮންނާނެއެވެ.
މިކަހަލަ ބޮޑު އުނދޯލީގައި ސަނދުވާވެސް އޮންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ