...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިފާޢު
ނ.
(1) ކަމަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ކުރާމަތަ.
(2) ކަމަކުން މިންޖުވުމަށްވާ ރައްކާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާޑިފަށް . ބާޑިޖެހުން . ބާޑީ . ކިއްލާ . ކޯއްޓޭ . ވަކާލާތުކުރުން . ވިޓަމިން . މައިތިރި . މައިތިރިޔަށްކިޔެވުން . ފަސްބާޑި . ފަސްބާޑިޖެހުން . ދަފަރާ . ދަފާވުން . ތޮޅޭފާރު . ސަލާމަތްކުރުން . ސަލާމަތްވުން . ސިފައިން . ސޮޓުޖެހުން . ޝަހީދުންގެ ދުވަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ