...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިދަ
ޝާރާތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކިބައެއްގެ ނިޝާނެއްގެ ގޮތުން ބޭނުން ކުރުމަށް ފޮތިން ވަކި ގޮތަކަށް ހަދައިފައިވާ އެއްޗެއް.
(3) ތަންތަން ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ކުލަކުލައިގެ ފޮތިންނާއި ކަރުދާސްފަދަ އެއްޗިހިންހަދައި އެލުވާ، ނުވަތަ ދަނޑީގައި ނަގަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންދުދިދަމަސް . ނަގާފައިހުރި ދިދައެއްހެން . ރައްޔިތުންގެދިދަ . ބާޓާ . ބޮޑުކޯއްޓޭ . ކަރަންޓީނުދިދަ . ކަޓޫރާ . ކާޅުކެހަ . ކުރިބޯށި . ކޯއްޓޭ . އަމަރާލި . އަމާންނެގުން . އަމާންދިނުން . އަމާންދިދަ . އިއްޒަތަށްވަޑައިގަތުން . ވަނަ . ވިހުރުވުން . މައީ . މަގުފުޅައްފޭލިދެމުން . ފަށުފޭރާން . ފަށުފޭލި . ފަތްދަނޑި . ފުރަހާދަ . ދިވެހިދިދަ . ދިދަފަތި . ދިދަދަނޑި . ދިދަދަނޑިމަސް . ދިދަދާނޑި . ދިދަދުވަސް . ދިދަޖެހުން . ދިދެޔާ . ތިންބުރިކޯއްޓޭ . ތިރިކުރުން . ގޮބު . ޓީނު . ޖަޑިބު . ޤައުމީނިޝާން . ޤައުމީދިދަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ