...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިދަމަސްބިބީ
ި ދިގުނަރުވައެއް ހުރެއެވެ.
މީގެކުލައަކީ ހުދުކުލައެވެ.
މަހުގެ ހުރަހަށް ކަތިކޮށް ވަރަށްފުޅާ ކަޅުކުލައިގެ ދެރޮނގު ހުރެއެވެ.
މަހުގެ ކަންފަތާއި ނިގޫފަތާއި އަދި މަތީ ކޮތަރިބައިގެ ކުލައަކީ ރީނދޫކުލައެވެ.
ބަނޑުދަށް ފަރާތުގެ ހަރުކަށިތައް ހުންނަނީ ކަޅުކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ