...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިދަދަނޑިމަސް
ނ.
ރިޔާމަސްޒާތުގެ މަހެއް، މިމަހުގެކުލައަކީމަޑުދޮން ކުލައެވެ.
މިމަސް ރުޅިއައީމާ މަތީއުރަހައިން ކައްޓެއް އުފުލޭނެއެވެ.
ދިދަދަނޑމަސް ކިޔަނާ މިހެންވެއެވެ.
މިއީ އުރުފުށުގައި ދިރިއުޅޭމަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ