...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިލަ
ނ.
(1) ކެރުމާއި ހޫނު އެކުލެވިފައިވާ ވޭނެއް.
(2) އަލިފާނުގެ ދުމާއެކު އަރާއާވި.
(3) ސިލިނބުގައި އަލިފާން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ދުންގަނޑުގެ ރަހަޔަށް އަންނަ ބަދަލު.
(4) މަޖާޒު:
ބައެއް ކަހަލަ ކަންކަމާއި ގުޅޭ އަސަރު، މިސާލު:
މީނާ މިހިރީ، އޭނާގެ ދިލަ ފޯރާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޫނުވައި . ހޫފަތި . ނައި . ނައިށިއާވި . ނާށިއާވި . ނޫރު . ރަފަ . ރަފޫ . ރަފޫކުރުން . ރީނބުރުފިލާ . ބާމު . ބިޑިވުން . ބިޗޫ . ބޮނދޮ . ބޯވަމަސް . ބޯވަދެލިމަހަ . ކަފިހިމަސް . ކިހުނު . ކިސަމަޑި . ކުޑިހިނަ . ކެރުން . އަކަރަކަރަ . އަވިދޮންވުން . އަތްފެހުން . އުދާސްނެގުން . ވަޅޯކުރުން . ވަޅޯމަސް . ވިހަބޮށި . މައުޒަން ކުރެދި . މާދިލަމަސް . މާދިލިމަހަ . މާދެލިމަހަ . ފިރުޢައުނުމުދާ . ފިޔާ . ފޮލޮހުން . ދާންމަތީވަޅުކޮޅު . ދާންމަތީވެޔޮކޮޅު . ދިލަ . ދިލަބަޑިވުން . ދިލަފުށި . ދިލަފޮށި . ދިލަފޮޅު . ދިލަފޯރުން . ދުމަށި . ދެލަ . ދެލަނެގުން . ދެލަކަނި . ދެލަމަހަ . ދެލިމަހަ . ދެލިމަހިފިތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ