...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިލަފުށި
ނ.
ބޯވަދިލަމަހުގައި ކެލްސިޔަމުން އުފެދޭ ހަރު އެއްޗެއް.
މިހުންނަނީ ފަތާކޮށް ހިމަދިގުކޮށް.
ދެކޮޅު ފަތިކޮށް ވައްކޮށެވެ.
މައްޗަށް ފުއްޕުންލާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދިލަފޮށި . ދެލަމަހަ . ދެލިމަހިފިތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ