...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިލަފޮޅު
ނ.
މަސްތުނިތަން ތަނުގައި ނަގާފޮޅެއް.
މިސާލު:
އަތް ފައިގައިނަގާ ދިލަފޮޅު.
މިފޮޅު ނެގުމުން ވަށައިގެން ރަތްވެދުޅަވެ ދޮސްގަނެ ވަރަށް ބޮޑަށް ދިލަނަގާނެއެވެ.
މިއީ ފަސޭހަކުރުން އުނދަގޫ ފޮޅެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދިލަފޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ