...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިލުން
މ.
(1) ވާކޮށުން.
(2) ވިނަނޮޅުން.
(3) ލޯ ހުޅުވޭނެ ގޮތް ވުން.
މިސާލު:
މިހާރު ލޯ ދިލޭ ގޮތް ވެއްޖެއެެވެ.
(4) ދަތްތައް ފެންނާނެ ގޮތް ހެދުން.
(5) (ގ) މޮހޮރު ފަދަ އެއްޗެތި އުފުރުން.
(6) (ޏ،ސ) ފުރޭތަ އަލިފާނު ގަނޑެއްހެން ދިއްލާފައި ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ