...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިލްބަހާރުމައު
ހުދުކުލައިގެ ފަސްފިޔަ ހުންނަ މަލެއް.
މަލުގެ ފިޔަތައް ހުންނާނީ ހިމަދިގުކޮށް މެދަށްފުޅާކޮށް ހުރެފައު ކުޑަކޮށް އެނބުރިލާފައެވެ.
ކަރުގަނޑުގައި ވަރަށްމަޑު ރީނދޫކުލައެއް ހުންނާނެއެެވެ.
މިއީ ވަސްމީރު މަލެކެވެ.
ގަހުގެފަތް ހުންނާނީ، ދުނބުރިފަތާ ވައްތަރުގޮތަކަށް އެއަށްވުރެ ކުދިކޮށް ތުނިކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ