...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިގު
އިވާ މިސާލު:
ދިގުމަގެއް.
(3) ގިނަ މިސާލު:
ދިގުމުއްދަތެއް.
(4) ވަގުތުގެ ގޮތުން އިތުރު.
މިސާލު:
(ހ) ދިގުދަތުރެއް.
(ށ) ދިގުއުމުރެއް.
(5) އިސްކޮޅުން ދެމިފައިވާ.
މިސާލު:
ދިގުމީހެއް.
(56) އެއްތަނޑަށް މައްޗަށް ހެދިފައިވާ.
މިސާލު:
ދިގުރުކެއް.
(7) ކުރުގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާލި . ހަށިފުރާނޭވާލުން . ހަނދިވާލި . ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހަންޑިކާށި . ހައްސަލޮނދި . ހަދު . ހަތްކޮޑިކޮޑިކާލި . ހަލާދަނޑި . ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހާޑުފޯއް . ހިރިދަކަނދާ . ހިބަރު . ހިބަޅު ލަނޑާ . ހިމަބޯދު . ހިފާދޮށި . ހިލަކަންމަސް . ހިލަކަންފަތި . ހިލަވާލި . ހިޔަމަ . ހިޔަމަރިނދަލި . ހުނގުމަސް . ހުނިގޮނޑިދޫނި . ހުންބަލާ ކަށިގަނޑު . ހުރަސް . ހުޅި . ހުޅިގަނޑު . ހުއި . ހުއިފަތުފިލޮޅު . ހުއިފިލަނޑާ . ހުދުމަދިރި . ހުދުލައްފާނަ . ހުސްނުހީނާ . ހެރަފާ . ހެމަވަތި . ހޮނޑަލި . ހޮނޑުމިޔަރު . ހޮޅި . ހޯސާ . ނަނު . ނަރުކަންނެލި . ނަރުކޮއްޓި . ނަރުވާ . ނަރުގިސް . ނަދުރު . ނަދުރުބެހެއްޓުން . ނަގޫކެނޑި . ނާށިއުނދުޅި . ނާށިގުޑުގުޑާ . ނާބުސްޚާނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ