...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިގުހަރު
ނ.
ލަކުޑިން އެއްޗެހިލިޔާހަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާޒުވާ . ކަށިބައި . އަރަބިހެދުން . ދަރު . ދަރުޖެހުން . ދިގިހަރިލިއުން . ދިގިހަރޮ . ދިގުހަރަ . ދިގުހަރުލިއުން . ތާރަ . ތޭރި . ލިޔާހަރު . ލޭތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ