...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިގުރާގު
ނ.
އިހުގައިކިޔާ ބޮޑުލަވައިގެ ލަސްރާގު މިރާގަށް ކިޔާއިރު އަކުރުތައް ކިޔާނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަމައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަކަރާގު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ