...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިގުވަދު
ނ.
ފައިވާނާއި މަރުވަޅީގައި ދެއަރިމައްޗަށް ދެފަށް ވާގޮތަށް ޖަހާފައި ހުންނަ ވަދު.
މިވަދު ހުންނާނީ ފައިގެ ބޮޑުވާ އިނގިއްޔާއި ޝަހާދަތް އިނގިއްޔާ ދެމެދަށް ލެއްވޭ ގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ