...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިގުމިން
ނ.
(1) އެއްޗެއްގެ ދިގުގައި ހުންނަމިން.
(2) ކުރުމިނުގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުދުލައްފާނަ . ނިހާލި . ރަނގަވާޅު . ބަޓަރުތޮޅި . ބުރަނދު . ކަނޑި މިޔަރު . ކައިވަތުމަޅިނެއްޓުން . ކަސަބުނެގުން . އިސްކޮޅު . އެއްނޭވާ . މިން . މުށް . މޭލު . ފަރުލޯންގު . ފާނަމިޔަރު . ފެންހަރުފަ . ދަރުމާރު . ދިގުހުރަސް . ދިގުކުރުން . ގަލަންދާނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ