...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިގުފަޅޯ
ވަތެއް.
މީގެ ދެވައްތަރެއް ހުރެއެެވެ.
އެއީ ފަލަކޮށް ދިގުކޮށް ހުންނަ ވައްތަރެކެވެ.
މީދެބާވަތުގެ ވެސް، ދޮންވެފައްކާވާއިރު އެތެރޭގެ ކުލަ ތަފާތުކޮށް ހުރެއެވެ.
އެއީ ދޮންކުލަ ހުންނަ ފަޅޮލާއި ރަތް މުށިކުލައަކަށްދާ ފަޅޮލެވެ.
ބޭރުން އަޅާއިރަކު މިގޮތެއް ނޭގޭނެއެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަޅޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ