...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިގުދަތި
ނ.
ތެދުއުއި ވަޑާމުގައި ދެއެއްޗެއް ޖައްސައި ހިމުންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ދައްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަތިއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ