...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިގުދޮށި
ނ.
މަސްބާނަން ގެންގުޅޭ އެންމެދިގު ދޮށި.
މިއީ މަސްއައިނުގައި އޮޑިޔާ ދުރުން މަސްބާނާ ދޮށްޓެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިފާދޮށި . މަހަބަންދާނޑު . ދިގަދޮށި . ދިގިދަނޑި . ދިގުއޮނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ