...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިގުތިޔަރަ
ނ.
ރީނދޫމަލެއް އަޅާގަހެއް މިގަހުގެ ފަތްހުންނާނީ ބިލަމަގުފަތާ ވައްތަރު ގޮތަކަށް އެއަށްވުރެ ހިމަދިގުކޮށެވެ.
މިއީ ކެއުމަށާއި ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ ފައިދާހުރި ފަތެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަލިސޭރާ . ދިއްކަތިރި . ދިގިތޭރަ . ތިޔަރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ